ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ KHÓA HỌC POWERPOINT
 
Học phí: 2,000,000đ

Thời gian: 8 buổi
Nội dung: đào tạo Powerpoint

  • Thiết kế slide chuyên nghiệp

  • Thiết kế ấn phẩm truyền thông

  • Thiết kế video

  • Thiết kế khóa học Online

© Alphaworks Learning JSC 2016. All Rights Reserved.​

​Business registration certificate: 0313842759 - At Ho Chi Minh City on June 03, 2016 

+84 90 147 0313

7th floor, 18A Nguyen Gia Tri Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.