ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ KHÓA HỌC POWERPOINT
 
Học phí: 2,000,000đ

Thời gian: 8 buổi
Nội dung: đào tạo Powerpoint

  • Thiết kế slide chuyên nghiệp

  • Thiết kế ấn phẩm truyền thông

  • Thiết kế video

  • Thiết kế khóa học Online

Picture1.png