Mọi người đều có quyền học hỏi và phát triển một cách toàn diện. Tại Alphaworks, chúng tôi cung cấp kiến thức cho học viên thông qua việc phát triển điện tử (E-development) bao gồm phát triển tài nguyên học trực tuyến, trao quyền cho các cá nhân trong việc tạo tài nguyên học tập và  hỗ trợ các tổ chức các yếu tố cốt lõi. Bởi vì học tập là một quá trình quan trọng kéo dài trong suốt cuộc đời, chúng tôi tin rằng nó nên được sáng tạo và đổi mới liên tục.

DR Michael Choy

 

Michael có kinh nghiệm trong việc lãnh đạo các nhà thiết kế điện tử (e-designers) trong việc phát triển hơn 10 khóa học trực tuyến cho các người giảng dạy cho người lớn với Học viện đào tạo dành cho người lớn (IAL) và cho tư nhân. Ông cũng là Trợ lý giám đốc, Bộ phận Học tập và Phát triển chuyên nghiệp tại IAL trong khoảng 6 năm. Ông là nhà phát triển chính cho các khóa học Thiết kế chương trình và thiết kế Mô-đun hướng dẫn thiết kế tại DACE (phiên bản 1). Ông đã đào tạo và giám sát học viên DACE trong 6 năm qua.

Bryan Tay

Bryan Tay

 

Bryan Tay là một chuyên gia tại CET từ năm 2009, chuyên thiết kế học tập, phát triển chương trình và đào tạo. Có kiến thức chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong các một số lĩnh vực công nghiệp như hậu cần, giao nhận hàng hóa, tư vấn vận chuyển, vận tải hàng hải, du lịch tàu biển quốc phòng và giáo dục dành cho người lớn. Ông đã đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong vai trò quản lý cấp cao trong vòng sáu năm ở Châu Âu và Trung Quốc. Bryan từng làm việc với nhiều nhà cung cấp dịch vụ đào tạo nhằm thiết kế và phát triển chương trình học tập tại nơi làm việc và chương trình giảng dạy cho việc học tập kết hợp, bao gồm Viện đào tạo dành cho người lớn (IAL). Ông cũng là một chuyên gia giáo dục dành cho người lớn tại Viện nghiên cứu dành cho người trưởng thành cho các chương trình ACTA và DACE và là người hướng dẫn học tập tại nơi làm việc được chứng nhận.

Sản phẩm

Bạn đã sẵn sàng hợp tác ngay với chúng tôi?

© Alphaworks Learning JSC 2016. All Rights Reserved.​

​Business registration certificate: 0313842759 - At Ho Chi Minh City on June 03, 2016 

+84 90 147 0313

Tầng 7, 18A Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam